Sprøjtejournal

Sprøjtejournalen udarbejdes i MarkOnline udfra dine registreringer. Efter indlæsning eller indtastning i MarkOnline giver det mulighed for at kontrollere om de enkelte midler er tilladte at anvende i afgrøden, hvor ofte det er tilladt samt at doseringerne er korrekte.
 
Herfra indberettes sprøjtejournalen ved overførsel af data direkte til SJI.
 
Denne opfølgning inden indberetning til SJI mindsker risiko for fejl, og mangler og giver mindre risiko for at blive udtaget til kontrol.
PlanteVision | CVR: 25393228 | Kelleklintevej 20, 4490 Jerslev Sj.  | Tlf.: 2860 5211 | claus@plantevision.dk