Pløjefri dyrkning (muldsåning)

Definintionen pløjefri dyrkning, er simpelt beskrevet ved at der ikke indgår nogen plov i det setup der udgør jordbearbejdningen i dyrkningssystemet. Tit og ofte bruges det i flæng med udtrykket reduceret jordbearbejdning.
Få ny inspiration til maskinvalg og ikke mindst afgrøder og efterafgrøder i to GUDP-projekter hvor FRDK også er med. Optitill og Optiplant. Klik nedenfor og lad dig inspirere

OPTITILL            OPTIPLANT


Jordbearbejdning

Dvs. reduceret jordbehandling, pløjefri dyrkning, direkte såning, Conservation Agriculture (CA) eller såning efter pløjning.
 
Hvert system har sine fordele og ulemper, valg af system eller blandinger deraf det er afhængig af rigtigt mange faktorer.
 
Dette er også en af kerneydelserne for PlanteVision, idet måden jorden bliver bearbejdet på, har afgørende betydning for det potentiale der ligger gemt i dyrkningen af den enkelte afgrøde.  
Systemet skal tilpasses den enkelte ejendom, og den driftledelse der er tilstede.
 
Jeg er ligeledes uddannet special konsulent i reduceret jordbearbejdning, og har siden år 2001 deltaget i det netværk af specialister indenfor pløjefri dyrkning som i dag fungerer under både DLBR og FRDK (Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark).
 

"Stribedyrkning" (strip tillage)

Stribedyrkning "strip till" går i alt sin enkelthed ud på at bearbejde en mere eller mindre smal stribe af jorden, dermed dannes en relativ dyb rille lige under sårækken

Direkte såning (No till)

Direkte såning er etablering af den nye afgrøde i den ubearbejdede stub fra forgående afgrøde. Her skaber man dermed en etablering med en minimal forstyrrelse af jorden til følge.

Pløjning

Pløjning har i århundreder været den fortrukne jordbearbejdning, forud for såning af den nye afgrøde. Med pløjning er det formålet at sørge for at afgrøderester, ukrudt mv. bliver fuldstændig vendt rundt og dækket med jord. Dette giver en "ren" overflade stort set uden stråmateriale. Dermed er vejen lagt for den videre etablering af såbed forud for en afgrøde.
PlanteVision | CVR: 25393228 | Kelleklintevej 20, 4490 Jerslev Sj.  | Tlf.: 2860 5211 | claus@plantevision.dk