Rådgivning / Markbesøg

Rådgivning i dine marker

Markbesøg er medvirkende til at forandringer kan opnås. Det er en unik mulighed for at følge udviklingen i afgrøderne, og være der i god tid til at træffe de rigtige beslutninger.

Typer af markbesøg:
  • Akutte besøg..
  • Faste besøg hver uge, hver 14. dag eller en gang om måneden.
  • Førhøstbesøg, gennemgang af afgrøderne og årets gang. Hvad kan vi lære.

Sammensætning af markbesøg tilpasses den enkelte bedrift og landmand.
PlanteVision | CVR: 25393228 | Kelleklintevej 20, 4490 Jerslev Sj.  | Tlf.: 2860 5211 | claus@plantevision.dk