Rådgivningen er og skal til hver en tid være en sparring mellem dine ideer og ønsker og den faglige erfaring og viden jeg kan bidrage med.
 
Rådgivningen vil ofte naturligt foregå når vi sidder og planlægger mark- og gødningsplan.Med tilvalg af markbesøg har Jeg har langt større mulighed for at være med til at påvirke resultatet af din planteproduktion.
 
Prisen på markbesøg er meget konkurrencedygtige.
 
Telefonrådgivning vil for dig som kunde hos PlanteVision være gratis, når du benytter dig af andre af mine ydelser.
Gødningsplan
                 klik på billede
 
Gødningsplan
 
Sprøjtejournal
                   
EU- / Enkelt-
betalingsansøgning

Rådgivning der går tæt på

Førhøstbesøg er en unik mulighed for at forholde sig til resultatet der er opnået af de tiltag der er gjort i de enkelte marker og de enkelte afgrøder.
 
Førhøstbesøg indgår som en naturlig del af mit samarbejde med dig hvis du ønsker at der er forhold i markdriften der skal ændres.

Pakkeløsning & fastpris

Hvis ikke du vil benytte dig af at vi afregner time for time men gerne vil vide på forhånd hvad det koster, er der også andre muligheder. Fastpris-aftale.
Dette giver dig og mig mulighed for at lægge en plan for den sparring der ønskes i næste produktionsår.
 
Vi kan i fællesskab vælge antallet af markbesøg, varighed og ikke mindst fastlægge en pris, der kan lægges ind i dit budget.

Økonomi på markniveau

Fokus er og bliver DIT netto dækningsbidrag i marken.

Om det er lavere omkostninger, rettidighed eller højere udbytte der er nødvendigt, afgøres i det enkelte tilfælde. Markens potentiale skal udnyttes maksimalt.

Afsætning og indkøb på din ejendom vil også naturligt blive inddraget i rådgivningen, idet der ofte her ligger en mulighed for at hæve dækningsbidraget (DB) fra marken. 

PlanteVision | CVR: 25393228 | Kelleklintevej 20, 4490 Jerslev Sj.  | Tlf.: 2860 5211 | claus@plantevision.dk